AL-ANWAR

Jurnal Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah

International Advisory Board

 • Prof. Dato’ Dr Hassan Basri Awang Mat Dahan
  Universiti Sains Islam Malaysia
 • Prof. Madya Dr. Arif Karkhi Abu Khudairi Mahmoud
  Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei
 • Prof. Dr. Wan Kamal Mujani
  Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Prof. Dr. Mohd. Nasran Mohamad
  Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia
 • Prof. Dr. Adel M. Abdulaziz Algeriani
  Universiti Islam Malaysia
Jurnal Al-Anwar © 2019