Vol. 11, No. 2, Dec 2022

 • Islam Di Filipina Selatan Berdasarkan Penelitian Manuskrip
  (Islam In Southern Of Phillipines Based On The Research On Manuscripts)
  – Omar Fathurahman
  Page 1-12 | Full Article
 • Sumbangan Syeikh Daud Dalam Pemantapan Akidah Ahli Sunnah Wa Al-Jamaah Di Nusantara
  Abdull Rahman Mahmood
  Page 13-30  | Full Article
 • Dasar Pendidikan Tahfiz Negara: Pelaksanaan Di Kementerian Pendidikan Malaysia
  Azhar Ahmad & Hiarul Hisyam Adam
  Page 31-42  | Full Article
 • Kerajaan-Kerajaan Melayu Menurut Teks-Teks Arab
  – Norhidayah Mohd Mukhtar & Roziah Sidik @ Mat Sidek
  Page 43-56  | Full Article
 • Perkembangan Perkamusan Arab : Kitab Al-Ayn Karya Al-Khalil Bin Ahmad Al-Farahidi
  Wan Amar Ikram Wan Abdullah & Hakim Zainal
  Page 57-70  | Full Article
 • Pemikiran Akidah Abdul Shukor Husin
  – Kamarudin Salleh & Liyana Mustafa
  Page 71-90  | Full Article
 • Isu Kebebasan Dalam Novel Karya Najib Al-Kilani: Satu Tinjauan Literatur
  Zakiyatul Mahmudah & Zulkarnain Mohamed
  Page 91-106  | Full Article
 • Perkembangan Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Arab di Universiti Malaysia Sabah
  Siti Rohani Jasni, Suhaila Zailani @ Ahmad & Hakim Zainal
  Page 107-113  | Full Article
 • الشاعر الفلسطيني محمود درويش ومفهومه في أدب المقاوم ة
  (Palestinian Poet Mahmoud Darwish And His Concept In Resistance Literature)
  – Aida Hayati Mohd Sanadi, Nursafira Lubis Safian, Mohamad Zulfazdlee Abul Hassan Ashari & Firuz-Akhtar Lubis
  Page 114-130  | Full Article
 • دراسة تحليلية عن سيرة كعب بن مالك: شاعر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم
  (An Analytical Study On The Biography Of Kaab Bin Malik, The Poet Of The Prophet’s
  (PBUH) Battles)
  – Nurul Iman Mohamad Anuar Kamal & Nursafira Lubis Safian
  Page 131-149  | Full Article