Ahli Lembaga Penasihat

Pengerusi :
Ustaz Anwar Hj. Zainal Abidin

Ahli-ahli:

Prof. Madya Dr. Abd. Halim Mohamad
Universiti Putra Malaysia