AL-ANWAR

Jurnal Persatuan Bekas Mahasiswa Islam Timur Tengah

Ahli Lembaga Penasihat

Pengerusi :
Ustaz Anwar Hj. Zainal Abidin

Ahli-ahli:

Prof. Madya Dr. Abd. Halim Mohamad
Universiti Putra Malaysia

 

Jurnal Al-Anwar © 2021M / 1442H